Στις  13-15 Σεπτεμβρίου 2022 έγινε η πρώτη Βιβλιοπαρουσίαση ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, η οποία  διεξήχθη υβριδικά, με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), καθώς και μέσω Διαδικτύου (παρουσιάσεις από απόσταση και μετάδοση streaming, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σημειώνονται στο Συνοπτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα πρώτα ολοκληρωμένα βιβλία του Έργου, από τους ίδιους τους Συγγραφείς τους, οργανωμένα σε έξι Θεματικές Ενότητες, σύμφωνα με τη σχετική ταξινομία της Δράσης/Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ. Τους Συγγραφείς προλόγησαν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Συντονισμού και Αξιολόγησης του Έργου (ΕΕΣΑ), τα οποία είχαν και την ευθύνη  της Αξιολόγησης των αντίστοιχων Προτάσεων συγγραφής. Κατά την πρώτη Συνεδρία της Εκδήλωσης έγινε μια σύντομη, γενικότερη παρουσίαση του Έργου, των στόχων και των καλών πρακτικών του.

Πληροφορίες για την εκδήλωση εδώ