Ο ΚΑΛΛΙΠΟΣ θα έχει παρουσία στη φετινή (87η) ΔΕ Θεσσαλονίκης, με δικό του Stand (21), στο Περίπτερο 14 των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.